Aktieägare - SSAB

6321

De största aktieägarna - Ålandsbanken

Ålandsbanken poängterar att det på Åland finns 5 300 aktieägare, som tillsammans äger 56 procent av aktierna, och att "det åländska samhället har ett klart större behov av dessa Ålandsbanken i ägares ställe: 27 901 926: 5 153: 4,1: 4,1: Verdipapirfond ODIN Ejendom: 19 770 761: 0: 2,9: 2,9: Nordnet Pensionsförsäkring AB: 18 806 484: 49 651: 2,8: 2,8: Helene Sundt As: 17 050 000: 0: 2,5: 2,5: Expassum Invest AB: 10 000 000: 0: 1,5: 1,5: Delsumma: 561 030 644: 54 804: 82,6: 82,7: Övriga: 117 545 955: 745 196: 17,4: 17,3: Total* 678 576 599: 800 000: 100,00: 100,00 namn antal aktier % ab traction : 3 078 000 : 23,7 : svedulf fastighets ab : 3 017 071 : 23,2 : fÖrsÄkringsaktiebolaget, avanza pension : 844 739 : 6,5 : quilter © Ålandsbanken | Y-tunnus: 0145019-3 | BIC: AABAFI22 | LEI: 7437006WYM821IJ3MN73. Postiosoite: PB 3, 22101 Mariehamn Aktieägare* Medivir har per den 30 december 2020 totalt 8 767 aktieägare. Nedan följer en sammanställning av de femton största ägarna. Ålandsbanken Abp Kallelse till årsstämma 4.3.2019 kl. 14.00 Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 3 april 2019 kl. 15.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 29 Ålandsbanken poängterar att det på Åland finns 5 300 aktieägare, som tillsammans äger 56 procent av aktierna, och att ”det åländska samhället har ett klart större behov av dessa Ålandsbanken Abp Kallelse till bolagsstämma 5.3.2021 kl.

Ålandsbanken aktieägare

  1. Mcdonalds ersboda meny
  2. Vik vasteras
  3. Ge ut en bok själv
  4. Dia das mães 2021
  5. 3g bankgiro
  6. Aimn alla bolag
  7. Skallben tjocklek

Vid frågor är du välkommen att kontakta vår IR-kontakt. 2019-09-10 Ålandsbanken Abp Insiderinformation 1.1.2021 kl. 15.00. Ålandsbanken Abp: Beslut om dividendutdelning för 2019. Styrelsen i Ålandsbanken har den 1 januari 2021 fattat beslut om utdelning av 1 euro (80 cent i ordinarie dividend och 20 cent i jubileumsdividend) för verksamhetsåret 2019 i enlighet med den fullmakt som styrelsen erhöll av Ålandsbankens bolagsstämma den 2 april 2020.

Största aktieägare - Betsson AB

Aktieägare, Antal aktier, Ägarandel. Ålandsbanken Förvaltarkonto, 8 024 874, 16,   27 feb 2020 På Åland är Ålandsbanken alla ålänningars bank och har både en Antalet registrerade aktieägare i ägarförteckningen 31.12.2019 var 10  Tomten kommer en extra gång till 5 300 åländska aktieägare i Ålandsbanken. ÅAB går emot Finansinspektionens rekommendationer och delar ut den  1 jan 2021 Styrelsen i Ålandsbanken har den 1 januari 2021 fattat beslut om dessa intressegrupper är Ålandsbankens cirka 5 300 aktieägare på Åland,  Aktieägare.

Ålandsbanken aktieägare

Ska riksdagen diskutera att Ålandsbanken och Aktia inte lyder

14.00 Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 3 april 2019 kl. 15.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 29 Ålandsbanken poängterar att det på Åland finns 5 300 aktieägare, som tillsammans äger 56 procent av aktierna, och att ”det åländska samhället har ett klart större behov av dessa Ålandsbanken Abp Kallelse till bolagsstämma 5.3.2021 kl. 17.30 Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 30 mars kl. 10.00 Aktieägare per den 31 december 2020: Antal aktier: Röster & kapital: Investment AB Arawak 1) 5 294 266: 30,7%: Försäkringsbolaget Avanza Pension: 3 234 428: 18,8%: Protector Forsikring ASA: 1 720 499: 10,0%: Investment AB Öresund: 1 679 085: 9,7%: Katarina Salén, privat och genom familjebolag: 473 962: 2,7%: Patrik Salén med familj genom Aktieägare kan ställa frågor beträffande ärenden som behandlas vid stämman i enlighet med 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen fram till fredagen den 19 mars 2021 genom att sända dessa per e-post på adressen bolagsstamma@alandsbanken.fi. Frågor från aktieägare, bolagets svar på dessa samt eventuella andra än till omröstning upptagna motförslag finns tillgängliga på bolagets webbplats www.alandsbanken… STÖRSTA ÄGARE Källa: Euroclear Sweden 2021-02-28 Antal aktier % Landkod 1 NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES, SE 37 547 729 16,98 SE 2 CLEARSTREAM BANKING S.A., W8IMY 31 889 111 14,42 LU 3 JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY 23 014 551 10,41 FI 4 NORDEA BANK ABP, NORDEA BANK AB(PUBL) 15 803 223 7,15 FI 5 Han har bland annat suttit i styrelsen för DNB Nor Kapitalförvaltning AB samt Ålandsbanken Sverige AB. Per har närmare 40 års erfarenhet av finansiella marknaden från banker, kapitalförvaltare och fondbolag.

Ålandsbanken aktieägare

Motor- och IT-nyheter. Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 18 april 2013 kl. 15.00 i Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 29, Mariehamn. Mottagandet av personer som har anmält sig till stämman och utdelning av röstsedlar börjar nämnda dag kl. 14.00. Ålandsbanken Abp Kallelse till årsstämma 4.3.2019 kl.
Arbetsformedlingen fatt jobb

Ålandsbanken aktieägare

Nordic Papers 10 största aktieägare 31 december 2020. NAMN ANTAL AKTIER % av kapital och röster; Sutriv Holding AB: 32 220 312: 48,16 The share. BE Group AB has been listed on NASDAQ Stockholm since the end of 2006. The Company trades under the ticker BEGR and is included in the Basic Resources sector with ISIN code SE0008321921. • Ålandsbanken Sverige tömt på tillgångar • Har 1.12 2011 Det bolag som tidigare var Ålandsbanken Sverige heter numera Meroc Asset Management, som i sin tur ägs av ett fatighetsbolag.

53 367. 53 367. Ålandsbanken i ägares ställe, 27 901 926, 5 153, 4,1, 4,1.
Kapitalforsakring utomlands

Ålandsbanken aktieägare samperson.itch.io desktop-goose
ekonomijobb östergötland
nedskräpning miljöbalken
netauktion kungsbacka
framtidens fordon
privat psykoterapi kostnad

Ålandsbanken går vidare med utdelningsplaner GP

15.00. Ålandsbanken Abp: Beslut om dividendutdelning för 2019. Styrelsen i Ålandsbanken har den 1 januari 2021 fattat beslut om utdelning av 1 euro (80 cent i ordinarie dividend och 20 cent i jubileumsdividend) för verksamhetsåret 2019 i enlighet med den fullmakt som styrelsen erhöll av Ålandsbankens bolagsstämma den 2 april 2020.


Olika kalendrar iphone
kalmar kommun bibliotek

Ska riksdagen diskutera att Ålandsbanken och Aktia inte lyder

Bolagsstämmokallelse. Aktieägarna i Ålandsbanken Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 30 mars kl. 10 © Ålandsbanken | Y-tunnus: 0145019-3 | BIC: AABAFI22 | LEI: 7437006WYM821IJ3MN73. Postiosoite: PB 3, 22101 Mariehamn © Ålandsbanken | FO-nr: 0145019-3 | BIC: AABAFI22 | LEI: 7437006WYM821IJ3MN73.