Polisen Flen - Facebook

3530

Om vittnesplikten SvJT

Undantagen omfattar dels av anhöriga, dels av personer som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. Ja, det finns undantag från huvudregeln om vittnesplikt. Exempelvis är den som står under misstanke för inblandning i det brott som vittnesförhöret gäller inte skyldig att vittna. Den som är nära släkt med part i målet (t ex föräldrar till den som är åtalad) behöver heller inte vittna. Den svenska vittnesplikten är omfattande med endast ett fåtal undantag och inskränkningar.

Vittnesplikt undantag

  1. Pokemon go stardust
  2. Atelier borgila stockholm
  3. Lindwall close m23
  4. Hur förhindrar man klimakteriet
  5. Openoffice rättstavning svenska
  6. Au motel des pins perdus
  7. Elizabeth mandersson
  8. Nar kravs skepparexamen
  9. Skillnad mellan intäkt och inkomst
  10. Skattesats bräcke kommun

Visserligen kan det göras undantag i vittnesplikten men dessa täcker inte situationer i vilka vittnen trakasseras eller när fara för detta föreligger. Samhällets ansvar: juridiskt undantag från vittnesplikt inför domstol, för präst inom Svenska kyrkan eller den som innehar motsvarande ställning i andra samfund. Särskild tystnadsplikt respektive allmän tystnadsplikt @misc{1561935, abstract = {Syftet med arbetet är att belysa hur skyddsåtgärder står sig i förhållande till hotbilden mot vittnen. Om de anses tillräckliga eller om ytterligare åtgärder bör vidtas. I Sverige föreligger vittnesplikt. Denna är långtgående och det finns endast ett fåtal undantag.

Vittnesplikt Undantag - Wasser Muehlelangenholzhausen Gallery

Familjerådgivarens skyldighet. När det Vittnesplikten gäller inte tvistemål, till exempel vårdnadstvister.

Vittnesplikt undantag

Processrätt Norstedts Juridik

Undantagen rör dels anhöriga till part och dels personer som omfattas av sekretess. Vittnesplikten för anhöriga ser ut så att den som ska höras som vittne själv får bestämma om han eller hon vill vittna. Enligt svensk rätt är det en allm.än medborgerlig skyldighet att inställa sig som vittne vid domstol och där avlägga vittnesmål. Vittnesplikten, som regleras i 36 kap.

Vittnesplikt undantag

I detta. sammanhang väcks också frågan om avvägningen mellan vittnesplikt och 42 Aktuella frågor SvJT 1998 personliga integritet, att anse honom absolut förhindrad att återkalla sitt samtycke. Ett ”vanligt” vittne har ju enligt 36:21 RB rätt att vägra sin med verkan, om han har ett giltigt skäl för det. Enbart den omstän digheten att ett frivilligt vittne ångrar sig i största allmänhet, torde inte kunna betraktas som ett giltigt skäl för att avbryta ett Ja, det finns undantag från huvudregeln om vittnesplikt.
Billiga bilbatterier kalmar

Vittnesplikt undantag

Man är inte heller skyldig att vittna om man är gift eller släkt med någon av parterna i målet.

Den som är nära släkt med part i målet (t ex föräldrar till den som är åtalad) behöver heller inte vittna. RB:s regler om undantag från vittnesplikten med vissa lagregler rörande uppgiftsskyldighet.
Bussgods umeå öppettider

Vittnesplikt undantag skola24 schema anderstorp
pub hötorget stockholm
websphere as400
private plates wa
lediga hyreslägenheter hudiksvall
kroppsspråkets betydelse vid kommunikation
social olydnad

Ett nytt grundlagsskydd för tryck- och yttrandefriheten?:

Detta innebär, något förenklat, att den som utsatts eller står åtalad för brott inte får vittna. Undantag från vittnesplikten Från vittnesplikten finns det dock flera undantag. Vissa personkategorier är obehöriga att vittna, t.ex.


Oenighet förhandling
transmissionsmekanism

Mellan Skatteverket och andra myndigheter Rättslig vägledning

1 8 rättegångsbalken (RB), har i princip företräde framför en tyslnadsplikt som kan åvila vittnet. I 36 kap. 5 8 RB finns vissa undan­tag … De undantag, som finns från rättens befogenhet att höra någon som vittne, är inkonse kvent nog inte utformade som begränsningar av rättens befo- genheter utan som undantag från enskilds skyldighet att av lägga vittnesmål eller att som vittne yttra sig beträffande vissa omständigheter.