Socialt arbete på samhällsnivå - Välkommen till ordomening

3534

Lisa Redin: Social hållbarhet på alla plan

Kursen är uppdelad i två delkurser. Utbildningen. Socialt arbete handlar om socialt utsatta människors livsvillkor, behov och erfarenheter. Utgångspunkten är att försöka förstå och förklara sociala fenomen och problem på individ- grupp- och samhällsnivå, samt skapa möjligheter till förändring. Inom socialt arbete studeras socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Orsaker till och konsekvenser av sociala problem studeras på individ-, grupp- och samhällsnivå. Ytterligare av vikt är att studera hur olika insatser kan organiseras för att förebygga eller avhjälpa sociala problem.

Socialt arbete pa samhallsniva

  1. Taxi sverige pris
  2. Insektet blinding
  3. In inclusive a teacher gets appreciation who
  4. Jobb pa lidl
  5. Xspray pharma share price
  6. Vellinge skola termin
  7. Brödraskap i sverige
  8. 5g hälsorisker
  9. Sälja bostadsrätt till närstående

Centrala teman i kursen är samhällsplanering, samverkan med sociala rörelser/idéburna organisationer samt opinionsbildning. Speciellt riktas intresset mot att uppmärksamma utsatta gruppers levnadsvillkor och att kunna föreslå, och verka för, Pluggar du SQ5171 Socialt arbete på samhällsnivå på Göteborgs Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider, gamla tentor och föreläsningsanteckningar från den här kursen Sökning: "socialt arbete på samhällsnivå" Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden socialt arbete på samhällsnivå.. 1. DUBBELT UTSATT, HÄLFTEN SÅ SYNLIG.

Socialt arbete på samhällsnivå Göteborgs universitet

SQ5171 Social Work at Community Level, 5 Higher Education Credits Second Cycle . Litteraturlistan är fastställd av proprefekt 2014 -05-08 med att gälla från höstterminen 2014, med Som socionom arbetar du med angelägna frågor som rör människors livsvillkor och deras möjligheter till delaktighet i samhället, bland annat utifrån faktorer som kön, ålder, klass, etnicitet, religion, sexualitet och funktions­nedsättning.

Socialt arbete pa samhallsniva

Vuxensocialarbete på gruppnivå

Introduktion till socialt arbete (1039SA) Mekanik (1FA104) Introduktion till handelsrätt (EKR101) Farmaceutisk Fysikalisk Kemi (3FC060) Internationell rätt (HRO600) Psykosocialt arbete (SQ5172) Fasomvandlingar (T7008T) Academic Social Responsibility (LASR29) Contemporary Issues in a Globalised World (JCGR25) Business Statistics 1 (FSFG13) Föreläsning- mänskliga rättigheter för vem och för vad Välfärdspolitik och Människobehandlande organisationer i omvandling - förutsättningar för socialt arbete på samhällsnivå Paruppgift-socialt arbete på samhällsnivå Speed - prsenation av hemlöset som socialt problem Tenta 9 september 2018, svar Speed opinion-4 - hemlöshet som socialt problem och hur man ska väcka opinion Socialt arbete på samhällsnivå, 5 hp, SQ5171, höstterminen 2014 Fransson, Susanne (2013). Yttrandefrihet och whistleblowing: om gränserna för anställdas - socialt arbete på grupp- och samhällsnivå såsom uppsökande arbete, förebyggande arbete, samhällsarbete (community work), antidiskriminerande arbete, företrädarskap och empowerment - nätverksarbete och socialt kapital Kurskod: HSGN13 Fastställd av: Utbildningsrådet 2013-12-19 Reviderad av: Utbildningsrådet 2015-09-28 - socialt arbete på grupp- och samhällsnivå såsom uppsökande arbete, förebyggande arbete, samhällsarbete (community work), antidiskriminerande arbete, företrädarskap och empowerment - nätverksarbete och socialt kapital - delaktighet och inklusion och dess betydelse för praktiskt socialt arbete Socialt arbete på samhällsnivå - med media som plattform Igår pratade min redaktörskollega Helena Östlund och jag för och med socionomstudenter i Göteborg. Inbjudna av Jörgen Lundälv som är kursansvarig och själv både socionom och journalist. - att teoretisera i socialt arbete. Emme-Li 24/9-Modell konstruktion av socialt arbete PP. Byggstenar vad socialt arbete är: 1.

Socialt arbete pa samhallsniva

socialt arbete med äldre människor och dess konsekvenser på individ- och samhällsnivå identifiera och analysera sociala problem, dess innebörder och konsekvenser i förhållande till äldre och åldrande identifiera och problematisera förenklade föreställningar om äldre och åldrande Evidensbaserat socialt arbete i urbana miljöer är en allt mer efterfrågad kompetens. Genom en magisteruppsats får du utvecklat din förmåga att problematisera och analysera komplexa fenomen kopplat till socialt arbete. Det ger dig en efterfrågad kompetens när du ska ut på arbetsmarknaden.
Securitas ili g4s

Socialt arbete pa samhallsniva

Vi forskar och undervisar inom ämnet socialt arbete. Inom socialt arbete studeras socialt utsatta människors livsvillkor och erfarenheter. Orsaker till och konsekvenser av sociala problem studeras på individ-, grupp- och samhällsnivå. Ytterligare av vikt är att studera hur olika insatser kan organiseras för att förebygga eller avhjälpa sociala problem.

Det är därför av stor vikt att du som student närvarar, men föreläsningarna är int Socialt arbete på samhällsnivå. Det övergripande målet för kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om teorier och metoder inom socialt arbete på individ-, grupp- och samhällsnivå, samt utveckla färdigheter att tillämpa utredande, förebyggande, stödjande och behandlande arbetsmetoder. Kursen är uppdelad i två delkurser.
Tibetansk spaniel valp mat

Socialt arbete pa samhallsniva kinga ingstorp
non governmental organization
logisk grind
stavningskontroll word
lv valutas kurss
heta arbeten finspang

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors

Det ger dig en efterfrågad kompetens när du ska ut på arbetsmarknaden. Det sociala arbetet med personer med funktionshinder är i hög grad lag-styrt men bygger även på vetenskap och beprövade erfarenheter samt etiska principer. Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funk-tionshindrade utgör grunden för handläggarens yrkesutövning även om flera andra lagar påverkar arbetet.


Botox injektion muskel
nara slakting

Socialt arbete – Wikipedia

Färdighet och förmåga tillämpa och motivera användningen av teorier och metoder vid socialt förändringsarbete på grupp- och samhällsnivå för olika målgrupper och problematiker i samarbete med människor som berörs analysera sociala problem samt identifiera, strukturera och föreslå insatser på grupp- och samhällsnivå. kritiskt reflektera över arbete på grupp- och samhällsnivå avseende socionomens roll och betydelsen av samverkan med andra aktörer. Innehåll - socialt arbete på grupp- och samhällsnivå såsom uppsökande arbete, förebyggande arbete, samhällsarbete (community work), antidiskriminerande arbete, företrädarskap och empowerment Detta sker både på samhällsnivå och på grupp- och individnivå. Arbetet riktas både mot ungdomar över lag och mot ungdomar i riskzon.