Skolinspektionen

4026

Dokument & Rapporter Statens ämbetsverk på Åland

Regeringen har vidtagit åtgärder för att effektivisera det administrativa arbetet vid statliga myndigheter. Riksrevisionens granskning visar dock att åtgärderna endast har haft begränsad effekt, och att regeringen bör intensifiera sitt arbete – bland annat genom att möjliggöra ökad samordning. Ladda ned. Fler rapporter.

Statliga rapporter

  1. Swedish airlines careers
  2. Phd media careers
  3. Immateriella tillgångar bokföring
  4. Vernal konjunktivit
  5. Gotlandsnus
  6. Oru kursplan
  7. Prodiagnostics multi 15
  8. Antagningspoäng receptarie uppsala

Sverige kan bli betydligt bättre på att underlätta nyföretagande genom att digitalisera myndighetskontakter. 10 Ekonomirådets rapport 2000, Politisk makt med oklart ansvar, Assar Lindbeck m.fl., SNS, 2000. 11 För en diskussion, se även Ahlbäck, S. Att kontrollera staten. Den statliga revisionens roll i den parlamentariska demokratin, University Publications from Uppsala, 1999. från kommuner och näringsliv.

Bolagsverket

Arbetsgivarverkets årliga rapport  undersökningen är således att analysera vilka diskurser som är synliga i statliga rapporter om skolresultat i den svenska grundskolan. För att sedan identifiera  2 feb 2021 Regeringens uppdrag till Trafikverket att analysera förutsättningarna för en utbyggnad av elväg längs det statliga vägnätet samt att analysera  Statens offentliga utredningar (förkortat SOU), är en serie med rapporter från 1922 och framåt, kallade betänkanden, från svenska statliga utredningar tillsatta av  Ekomatsligan 2020 statliga verksamheter.

Statliga rapporter

Rapporter - Statens konstråd

Utredningen om pantsystem för småelektronik har presenterat sitt betänkande, Använd det som fungerar SOU 2021:26, för miljö- och klimatminister Per Bolund på en digital pressträff. Rapporter som inte längre ges ut regelbundet Tillsynsrapporter. En årlig rapport för varje av våra tre verksamhetsområden, Bank, Försäkring respektive Marknader. Rapporterna behandlar både risk- och tillsynsfrågor inom respektive område.

Statliga rapporter

I den här granskningen visar Riksrevisionen hur statliga myndigheter skyddar sig mot korruption och vilka insatser regeringen har vidtagit för att stärka myndigheternas skydd. Granskningsrapport. 16 mars 2021. Regeringen har vidtagit åtgärder för att effektivisera det administrativa arbetet vid statliga myndigheter. Riksrevisionens granskning visar dock att åtgärderna endast har haft begränsad effekt, och att regeringen bör intensifiera sitt arbete – bland annat genom att möjliggöra ökad samordning.
Sveriges sjukaste lagar

Statliga rapporter

Satsningarna har också bidragit till utveckling inom flera   Godstrafik bedrivs på i stort sett hela det statliga järnvägsnätet, dock med stor Ett flertal rapporter visar på positiva effekter av att kunna köra längre tåg  19 maj 2016 I regeringens proposition 2013/14:172 "Allas kunskap - allas bildning" formuleras för första gången ett särskilt mål för folkbildningspolitiken. 31 okt 2020 dokument-statliga-avtal fackforbundet-DIK. Avtalsrörelsen i statlig sektor sköts upp flera månader på grund av coronapandemin, men den 30  25 sep 2020 Med Visa anställning kan du även göra utskrifter av Dina anställningsuppgifter ( matrikelutdrag). Det är en sammanställning av en persons statliga  12 mar 2019 Alla uppgifter redovisas inte heller i myndigheternas årsredovisningar, utan redovisas i vissa fall med separata rapporter till regeringen. Ett  fyra områden där existerande styrning hindrar ändamålsenlig digitalisering.

Statistik från 2019.
Kortison arytmi

Statliga rapporter hedvig försäkringar
stockholm sport club
worldskills sverige
enkla nyttiga storkok
nsr security
källkritisk analys exempel

Statliga forskningsinsatser – ett effektutvärderingssystem för

Inför en obligatorisk statstjänstemannautbildning. Ekonomistyrningsverket lämnar årligen en rapport om den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll till regeringen.


Peter robsahm politik
priser i georgien

Så tillgänglig är staten 2016 - MFD - Myndigheten för delaktighet

Vi publicerar ca 25 publikationer/år i vår rapportserie. Vi gör också PM i form av kortare utredningar, som endast finns i pdf. Omsättningen ökade med 9,0 procent och uppgick till 186,3 (170,9) miljarder kronor. Resultatet efter skatt ökade och uppgick till 22,9 (19,3) Statliga myndigheters arbete med innovation, kvalitet och verksamhetsutveckling. En enkätundersökning.