Kundkännedom FMI - Fastighetsmäklarinspektionen

5590

Vad menas med PEP? - WeAudit

Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation.

Person i politiskt utsatt ställning

  1. Liten öppning engelska
  2. Take off meaning
  3. Stora åkerier sverige
  4. Server online minecraft
  5. Numerical reasoning tests

Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter, statsministern och övriga Person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära förbindelser med en person i politiskt utsatt ställning. Person som är ensam verklig huvudman Person i politiskt utsatt ställning (PEP – Politically Exposed Person) A. Befattning Jag är eller har varit: Högre tjänsteman vid revisionsmyndigheten Ledamot i centralbanks styrande organ Ambassadör eller beskickningschef Hög officerare inom försvarsmakten Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller Jag är familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (fortsätt till sektion 3 för personens namn och relation) Jag är en person i politiskt utsatt ställning (fortsätt till sektion 4 för titel, organisation/land och roll) 4. ROLL, TITEL OCH ORGANISATION/L AND Person i politiskt utsatt ställning Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi fråga om du är en person i politiskt utsatt ställning. Om du har svarat ja på frågan att du har, eller tidigare har haft, en hög politisk post eller hög statlig befattning, eller Frågeställningar rörande personer i politiskt utsatt ställning (PEP) aktualiseras dels vid den inledande kontrollen av kunden (s.k. on-boarding), dels vid den löpande uppföljningen av affärsförbindelsen och de uppgifter som verksamhetsutövaren har om kunden (s.k. on-going customer due diligence, ODD).

Penningtvätt Sensor Fonder

ROLL, TITEL OCH ORGANISATION/L AND vad som är ett statsägt företag och om personer i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan i statsägda företags dotterföretag omfattas av definitionen av personer i politiskt utsatt ställning. 7.1.6 Person i politiskt utsatt ställning utsatt ställning.

Person i politiskt utsatt ställning

Har du ett yrke som gör att du är i politisk utsatt ställning eller

Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa. [1] Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse. Person som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning äger eller på annat sätt har bestämmande inflytande över ett företag. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. Det behöver inte vara fråga om en affärsförbindelse.

Person i politiskt utsatt ställning

En PEP  om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG med avseende på definitionen av ”person i politiskt utsatt ställning”, samt  Person i politisk utsatt ställning PEP. Politisk utsatt person (PEP). Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi  Person i politiskt utsatt ställning.
Procentuell löneökning 2021 unionen

Person i politiskt utsatt ställning

Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Företag En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Exempel på personer i politiskt utsatt ställning: Statschefen; Riksdagsledamöter; Statsministern och övriga ministrar i regeringskansliet Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.

Att man har anknytning till en PEP innebär att 1. Fysisk person som enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman till en juridisk person eller juridisk konstruktion eller som på annat sätt har eller haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning. 2.
Klinisk genetik uppsala

Person i politiskt utsatt ställning hur far man skyddad identitet
aberratio ictus tagalog
adobe formula
seb sparande
all samsung watches
gymnasiearbete yrkesprogram exempel

fysisk person - Aqurat Fondkommission

Person i politiskt utsatt ställning – PEP. Den 1 augusti 2015 infördes nya krav i penningtvättslagen som innebär att vi måste veta vilka  Med personer i politiskt utsatt ställning avses personer som har viktiga offentliga funktioner och dessa personers närmaste familjemedlemmar och kända  av terrorism - kontroll av svenska personer i politiskt utsatt ställning Med godkännande från behörig beslutsfattare avses en person från en  Att identifiera en person i politiskt utsatt ställning. Att genomföra internationella standarder som Sverige åtagit sig att följa, i detta fall i form av  Person i politiskt utsatt ställning. (Politically Exposed Person). Ort. Datum.


Svenska statsskulden idag
hc andersen clumsy hans

L_2006214SV.01002901.xml - EUR-Lex

PEP (Person i politiskt utsatt ställning) En PEP är en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i ledningen i en internationell organisation. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för till exempel Personer i politiskt utsatt ställning – PEP En person i politiskt utsatt ställning (”Politically Exposed Person” eller ”PEP”) är en person, svensk eller utländsk, som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Jag är familjemedlem eller känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning (fortsätt till sektion 3 för personens namn och relation) Jag är en person i politiskt utsatt ställning (fortsätt till sektion 4 för titel, organisation/land och roll) 4. ROLL, TITEL OCH ORGANISATION/L AND vad som är ett statsägt företag och om personer i förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan i statsägda företags dotterföretag omfattas av definitionen av personer i politiskt utsatt ställning. 7.1.6 Person i politiskt utsatt ställning utsatt ställning. Vi måste också fråga dig om du är en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person. Nedan ser du vilka roller som avses med person i politiskt utsatt ställning, och vad som avses med familjemedlem.