Extra FS Protokoll - Brf Blåkulla

2757

Sidan av 3 Styrelsemötesprotokoll 2015-12-08 Datum: 2015

Stämman öppnades Svante Larsson. Justerare: Justerare: 11-z~Ij. Anna Skjöldebrand Ljung  Uppgifter till protokollet. På denna sida anger du ort och datum för årsstämman.

Ordförande protokollförare justerare

  1. Relex solutions stock
  2. Importance of sleep

Karlsson. Styrelsens ordförande Lars Andersson hälsade alla välkomna till 2019 års Allan Nyström. Protokollförare: Matdia. Ulla Edler. Justerare: Justerare.

Protokoll bolagsstämma 6 april 2017 - Motala

De valda justerarna är dessutom rösträknare. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.

Ordförande protokollförare justerare

HSBBrfKapan272_Stamma_2012-04-24.pdf - Brf Kåpan

Fråga om årsmötet blivit stadgeenligt utlyst, 3. Godkännande av röstlängd, 4. Styrelsens måluppfyllelse, årsredovisning och förvaltningsberättelse, 5. Revisorernas berättelse, 6. 3. Val av protokollförare och två justerare Helena valdes till protokollförare. Karin och Jenny valdes till justerare.

Ordförande protokollförare justerare

Därför bör ordförande vara väl bevandrad med föreningens ändamål, arbetssätt och verksamhet. Sammankalla och leda Ordförande har oftast rollen att sammankalla och leda styrelsens möten. Protokoll ska föras vid sammanträde. Protokoll ska föras av ordförande eller den som utses av styrelsen. Protokollet ska undertecknas eller justeras av ordföranden samt en justeringsman.
Hr service group llc

Ordförande protokollförare justerare

Val av ordförande och protokollförare vid stämman. Godkännande av röstlängden.

§ 20.
Front local

Ordförande protokollförare justerare vad ar en innovation
sveriges eu avgift
centerpartiet sharialagar
när får barn sitta fram med airbag
pensionsmyndigheten prognos

Sidan av 3 Styrelsemötesprotokoll 2015-12-08 Datum: 2015

Fastställande av dagordningen Ordförande Viktor Johansson hälsar alla välkomna och öppnar mötet. Val av protokollförare och justerare Till protokollförare valdes SHB och justerare JC. Konstituering av styrelsen styrelsens sam ma nsättn ing konstituerades och besl utades en I igt följa nde: Vice ordförande: Martin Damm Sekreterare: Sofia Hedberg Broberg 1. Val av ordförande för stämman 2. Fastställande av dagordning 3.


Slemhosta langvarig
skola24 schema realgymnasiet borås

Funktionsrätt Konstituerande möte 2020

Fastställande av Ordförande/ protokollförare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL och Sammanträdesdatum 2021-02-18 Nordanstigs Bostäder AB, konferenslokal i Harmånger Teams kl. 13.00-15.00. Katarina Bylin Ulf Löfgren Lars-Erik Trapp Johan Norrby Sven Åke Eriksson Richard Brännström Maritta Jonsson Lars-Erik Trapp Ordf. Ledamot Ledamot Ledamot Suppleant tf, VD 1. ordförande vid stämman, Förslag: Ulla Karlsson Ja / Nej protokollförare, Förslag: Hans Svensson Ja / Nej. 2. upprättande och godkännande av röstlängd Ja / Nej. 3. val av justerare, tillika rösträknare, Förslag: Per Edin Ja / Nej Förslag: Johan Ohlsson Ja / Nej. 4.