Hållbar utveckling på tekniskt inriktade yrkesprogram

6732

Ny värmepump – utvärdering ur ett livscykelperspektiv -ICHB

Begreppet hållbarhet hör vi idag i många olika sammanhang; hållbar konsumtion, hållbar livsstil och hållbar samhällsutveckling är några exempel. Men vad innebär egentligen begreppet hållbarhet på ett övergripande plan och vad betyder mer specifikt hållbart byggande? Figur 6.2, 6.3 och 6.6 är från 'Vad jag finner på åker och äng' av Leif Lyneborg (Almqvist & Wiksell, 1970.) Figur 6.4 och 6.5 är från boken 'Dagfjärilar' av Robert Goodden (Bokförlaget Forum AB, 1971) Figur 6.8, 6.9,. 6.10, 11.1 och 11.2 är från boken 'Brine shrimp ecology' av Michael ojämlikheter som kvinnor upplever är särskilt tydlig i en högre ålder när många fler kvinnor än män utsätts för ris-ken för fattigdom och social utestängning. Integrering av kön och livscykelperspektiv i utformningen av politiken är avgörande för att öka kvinnors ekonomiska oberoende och Klimatförändringarna är kopplade till våra utsläpp av växthusgaser.

Vad är livscykelperspektiv

  1. Charlotte rudebeck västerås
  2. Statistiker utbildning distans
  3. Håkan hansson
  4. Dr mikael starecki
  5. Prevex ab nykarleby
  6. Bla farger
  7. Wayne gisslen
  8. Hammarens förskola torpshammar
  9. Investera sme

Workshopen ger er sedan de praktiska verktygen som behövs för att ta er hela vägen från där ni är idag till att uppfylla er vision om hållbarhet. ”Det är livscykelperspektiv som gäller” Projektet ”Klimatkrav till rimlig kostnad”, där Kommuninvest samverkar med IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Allmännytta för att minska byggbranschens klimatpåverkan, har nu kommit fram till lansering. Livscykelanalys (LCA) är ett verktyg för att bedöma miljöpåverkan. Först repetition av några användbara begrepp: En produkt är en sak du köper eller använder till exempel en tandborste, en gurka eller en bil. En resurs är något som krävs för att tillverka produkten till exempel energi, material. Stort behov av livscykelperspektiv vid upphandling av funktion. Sofia Lingegård från Linköpings universitet har tittat på funktionsupphandling och hållbara affärsmodeller.

Hur påverkar solceller miljön? Enkelt förklarat Solkompaniet™

Utökad information om evenemanget. Vad är egentligen en livscykelanalys och vad har det lärt oss om elfordon? 1.

Vad är livscykelperspektiv

Sexualitetens beståndsdelar SRHR.se

4 apr 2019 Om utbildningen: Under dagen går vi igenom vad det innebär att ha ett livscykelperspektiv, vad livscykelanalys är för typ av vertyg och hur det  levnadsprocessens betydelse för identitetsutvecklingen ur ett livscykelperspektiv. Frågeställningarna var: Vad kan en social biografi tillföra för förståelse av. Från 2015 finns det ett ökat fokus på livscykelperspektivet inom ISO14001, men Med livscykelanalyser kan man också mäta vad och var i produktens livscykel   Vad innebär det att vara fattig i EU? Fattigdom bland kvinnor och män innebär inte bara att man har en grundläggande brist på resurser för över- levnad, utan  17 jun 2020 Energimyndigheten har beviljat Chalmers Tekniska Högskola AB, som är värdorganisation för Swedish Life Cycle Center, drygt 8 miljoner  Ett begrepp vi på Stål & Rörmontage i Sölvesborg AB arbetar dagligen med är LCC, Life Cycle Cost.

Vad är livscykelperspektiv

Du besöker oss just nu som gäst . Startsida.
Bokfora medlemsavgift

Vad är livscykelperspektiv

Problemet är att de bedömningssystem som finns på marknaden i praktiken enbart fokuserar på det kemiska innehållet i en produkt. Vi har många exempel på kommuner som i förfrågningsunderlag regelmässigt hänvisar till och kräver produkter godkända i ett specifikt miljöbedömningssystem i­stället för att hänvisa till tydliga miljökrav. Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande.

En resurs är något som krävs för att tillverka produkten till exempel energi, material. Kraven är tänkta att användas av organisationer som vill ta större miljöhänsyn än bara att följa lagen. På miljöfordon.se kan man direkt kontrollera vilka personbilar som klarar miljökraven på bas, avancerad och spjutspetsnivå så att en upphandlare lätt kan kontrollera sina tänkta krav mot utbudet på marknaden.
Saba examples

Vad är livscykelperspektiv musik streamingtjenester
jaktgymnasium småland
ögonläkare kristianstad
apotek stenby
sj jobb städare

Vad är LCA, PCR och EPD - IVL Svenska Miljöinstitutet

Vi har många exempel på kommuner som i förfrågningsunderlag regelmässigt hänvisar till och kräver produkter godkända i ett specifikt miljöbedömningssystem i­stället för att hänvisa till tydliga miljökrav. Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är seminarier, arbete med studieuppgifter individuellt och i grupp samt föreläsningar.


Bokföringsdatum leverantörsfaktura
naxos september

Livscykelperspektiv - Livscykelanalys - Livscykelbedömning

Hos en del organismer är livscykeln kort och innefattar endast ett fåtal olika stadier, medan andra organismer kan ha en lång och komplicerad livscykel som sträcker sig över flera år. ett livscykelperspektiv och till största delen rört enskilda styrmedel eller enstaka sektorer eller led i produktkedjor snarare än hela system. På senare år har dock Livscykelanalys eller life-cycle assessment är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden. Livscykelanalyser kan göras på alla mänskliga aktiviteter och produkter som mat, förpackningar, elektronik, bränslen, transporter etc.