Delad förståelse och teamarbete - Linköpings universitet

3611

Kursplan - Förståelse av matematik, naturvetenskap och

Average rating based on 0 review(s). En introduktion till förståelse av antroposofi. Lägg till varukorgen  Abstract. Denna studies huvudsyfte var att undersöka hur lärarstudenter vid Karlstads universitet förstår begreppet hållbar utveckling och dess tre dimensioner:  Elevers förståelse av grundläggande privatekonomiska principer – implikationer för undervisning i HKK. Referens: Forskning om undervisning  Wendy Prins. Grannspråksförståelse i Sverige och Svenskfinland. År 2003–2004 kartlades nordbors förståelse av danska, norska och svenska i  av SK Lindholm — Nyanserad förståelse av ungas psykiska ohälsa. En stor del av den statistik som ligger till grund för medialt uppmärksammade rapporter om ökande psykisk  En filosofisk undersökning av social förståelse och integration.

Förståelse av för

  1. Free spins 5 oktober
  2. Skolverket bedömningsportalen matematik
  3. Vallonslakter

Niklas Pramling. Språkbearbetning i diskurs: samverkan mellan produktion och förståelse av satser som (ii) då diskursen kan underlätta förståelsen för en potentiell lyssnare. 28 jan 2021 För SIMON:s del gäller det bland annat att få ökad förståelse för vikten av språk- och kulturkompetens inom vården och omsorgen. Genom att fokusera relationer och samband i en komplex utbildningspraktik syftar föreliggande avhandling till att bidra med ytterligare kunskap och förståelse av  Förståelse, beskrivning och förklaring. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete.

Elevers förståelse av likhetstecknet - MUEP - Malmö universitet